Hei!

Modum Kabel-TV AS og RingNett AS har fusjonert og blitt Modum Kabel-TV og RingNett AS

Fortell oss hvor du har vært kunde tidligere:

 


 

  •  

     

     

    Du finner mer informasjon om dette lenger ned på denne siden. (Bla deg nedover)


Informasjon til kunder, leverandører og partnere.

Vi har med dette gleden av å informere om at RingNett AS fra årsskiftet 2016/2017 fusjoneres med
Modum Kabel-TV AS. 

Etter fusjonen vil selskapet hete

Modum Kabel-TV og RingNett AS


Modumbaserte COSAN AS har lenge vært 100% eier av Modum Kabel-TV AS og 50 % eier av RingNett AS.  I 2015 ble COSAN AS også 100% eier i RingNett AS.  Visjonene ved å samle eierskapet under en eier er å legge til rette for en samlet bedre utnyttelse av lokal kompetanse og lokale ressurser. Målsetningen med fusjon er at Modum Kabel-TV og RingNett AS skal levere enda bedre service og tjenesteleveranser til både nye og gamle kunder.

Alle avtaler som tidligere er inngått mellom RingNett AS og selskapets kunder, leverandører og partnere vil i sin helhet bli ført videre inn i Modum Kabel-TV og RingNett AS. 

Selskapets kjerneområder vil som alltid være Modum, Sigdal, Krødsherad, Ringerike, samt Øvre Eiker. Selskapets medarbeiderstab på 21 ansatte vil i 2017 ha en forventet budsjettert omsetning på vel 37 MNOK. Selskapet vil, som tidligere, ha sitt hovedkontor i Eikerveien 33, 3340 Åmot, og et avdelingskontor på Søndre Torg 6 i Hønefoss.

 


Arve Andersen fortsetter som daglig leder i det fusjonerte selskapet Modum Kabel-TV og RingNett AS og vil være selskapets pådriver og jobbe videre med forbedringer, organisasjonen og drift. Daglig leder i RingNett AS, Sondre B. Rabbe, går inn som selskapets NK med hovedansvar for bedriftsmarkedet og samarbeidspartnere. Med sin tekniske bakgrunn vil han også være en sentral ressurs innenfor teknikk og produkt/tjenesteutvikling.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med deg/dere som kunde, leverandør og samarbeidspartner i årene som kommer. Samtidig ser vi også frem til et fortsatt godt forhold til offentlige aktører og andre viktige interessenter for vår virksomhet.