Informasjon om overgang til nytt grunnpakkekonsept.

  04.03.14

 

Modum Kabel-TV har i mange år hatt en løpende avtale med Canal Digital om kjøp av TV-signaler. Denne avtalen sikrer at du kan motta et variert og godt
TV-tilbud til en konkurransedyktig pris.

For å tilpasse seg endringene som skjer innenfor TV-markedet har Canal Digital for en tid siden endret sitt tradisjonelle grunnpakkekonsept. Hensikten med endringen er å gi abonnentene større valgfrihet og større fleksibilitet. Arbeidet med å få til denne forbedringen også hos Modum Kabel-TV er nå klar, og vi har derfor gleden av å meddele at den nye grunnpakken vil bli innført for Modum Kabel-TVs TV-kunder fra tirsdag 18. mars. Hos Canal Digital har dette vært en suksess, og vi tror at det tilsvarende også vil skje hos oss.

Den nye grunnpakken vil bestå av en samling på 34 av de mest sette TV-kanalene i Norge. Dette er fastsatte kanaler som ikke kan endres. Det fine med den nye ordningen er at på toppen av disse 34 kanalene kan abonnentene selv nå få velge 15 TV-kanaler ekstra - fra en stor samling med TV-kanaler som gjøres tilgjengelig for alle. Oppsummert så vil det nye grunnpakkekonseptet derfor bestå av 34+15 kanaler, det vil si 49 TV-kanaler, hvorav 15 bestemmes av deg selv. Prisen på det nye grunnpakkekonseptet blir fra 1. april kr 379.- pr. måned.

For at overgangen skal skje på en enkel måte har Modum Kabel-TV plukket ut 15 av de mest populære TV-kanalene for deg og sender disse ut til alle fra og med tirsdag 18. mars. Da vil du umiddelbart få tilgang til 15 ekstra TV-kanaler, som du de påfølgende dager, og senere når som helst, kan spesialtilpasse til ditt behov og ønske. Vær oppmerksom på at det fra 1. juni vil påløpe et engangs håndteringsgebyr på kr 19.- for hver gang du ønsker å foreta en endring i programkanaloppsettet ditt.

 

Her kommer en beskrivelse på hva du som kunde må gjøre i forbindelse med denne omleggingen:

1. Alle kunder som har dekoder må trykke OK når du får spørsmål om du vil oppdatere kanallisten på dekoderen din.

2. Alle kunder som har CAM direkte i TV-apparatet må foreta en kanaloppdatering på TV-apparatet sitt. Dette må du gjøre etter kl 12.00 den 18. mars.

3. Planlegg gjerne litt på forhånd hvis du selv ikke er i stand til å utføre det som er nevnt under punkt 1 eller punkt 2 over. Kanskje har du en nabo eller andre kjente som kan hjelpe deg. Vi i Modum Kabel-TV kan også bistå, men du må da påregne noe ventetid.

4. Dersom du i fremtiden ønsker å endre på noen av de 15 valgfrie kanalene som vi har plukket ut til deg, så kan du enkelt gjøre dette på følgende 2 måter:

a) Du kan bruke svarskjema du skal ha mottatt i posten. Kryss av de kanalene du vil se på, og returnere dette skjema til oss, enten pr. post eller ved å komme innom i kontortiden. Du kan også putte svarskjema i postkassen på veggen på vårt kontor i Eikerveien 33 i Åmot.

b) Vi anbefaler imidlertid å gjøre kanalendringene ved å trykke her. Der kan du enkelt fylle ut programvalgskjema - og trykke på ”Send Bestilling”.

Da vil du senest innen 24 timer få endret ditt kanaloppsett. Vær oppmerksom på at i helgene kan dette ta noe lenger tid.

 

Etter omleggingen til det nye grunnpakkekonseptet vil behovet for å opprettholde abonnement på ”Utvidet Grunnpakke”, ”Familiepakken”, ”Mine kanaler”, og ”Europapakken” bortfalle. Fakturering av disse pakkene vil derfor opphøre fra samme dato. Nå kan du selv velge inn de fleste av de kanalene som du ønsker i din grunnpakke. Øvrige kanalpakker videreføres uten endringer.